About
Playlists
Sign up
4

Praktijkopleider+ Training

Thursday, March 2, 2023 09:00
Add to calendar
De Langeweg 22a, 4771 RB Langeweg, Netherlands
Join
OverviewBadges

Praktijkopleider+ Training

Thursday, March 2, 2023 09:00
De Langeweg 22a, 4771 RB Langeweg, Netherlands
Join

Content

De training met als uitgangspunt uw werkomgeving omvat de volgende onderwerpen;
  • Het benoemen van verwachtingen en (in)werken van (aankomend) medewerkers (in mbo-taal) op delen van een beroep.
  • Het begeleiden en beoordelen van het functioneren a.h.v de mbo-eisen en zes K’s (Kennis, Kwaliteit, Kwantiteit, Kosten, Klant en Kontinuïteit) in een samenvattend mbo-oordeel.
  • Het waarmerken en belonen van de duurzame inzetbaarheid door het uitreiken van een erkende MBO-praktijkverklaring.

Redenen om u aan te melden:
  • Krijg inzicht hoe u mensen die een deel van een beroep goed kunnen vervullen een kans kunt geven.
  • Krijg concrete handvatten voor het inwerken van dit bijzonder arbeidspotentieel in uw organisatie
  • Krijg ondersteuning hoe u het goed functioneren kan belonen met een erkende mbo-praktijkverklaring.
  • Ontmoet collega-ondernemers die ervaring hebben met werkend leren, de mbo-aanpak die ’werkt’!
  • Als gecertificeerde praktijkopleider plus voldoet u aan de voorwaarden voor de UWV interne-jobcoach regeling, waarmee een tegemoetkoming voor de kosten van interne jobcoaching kan worden verkregen.

Get activity badge

3

Praktijkopleider+ Get this badge

You have to get all badges from the list below
Deze badge is uitgegeven door Marlijn Academie, na beoordeling van de opdrachten. Marlijn Academie is een erkende MBO-instelling volgens de derde leerweg. Bij de beoordelaar is een derde onafhankelijke beoordelende partij aanwezig geweest.Blik op Werk is de externe kwaliteitsbewaker die controleert of aan alle eisen van het behalen van het praktijkopleider+ certificaat is voldaan. De praktijkopleider+ die aan alle voorwaarden heeft voldaan wordt opgenomen in het register praktijkopleider+ van Blik op Werk. Uiteraard is het aan de praktijkopleider+ om al dan niet zichtbaar te zijn in het landelijk register.
De houder van deze badge heeft succesvol deelgenomen aan de Praktijkopleider+ training van Marlijn Academie en de certificerende opdrachten positief afgerond.
Aan bod is gekomen: Opleiden en organiseren van onderwijs. De kracht van de mbo taal, de beroepstaal van werkend Nederland. Wat zijn kernverantwoordelijkheden, deeltaken en competenties van (een deel van) een beroep? Voorwaarden en eisen aan de leerling, het leerbedrijf, de praktijkopleider. Instrumenten van SBB, het praktijkloket, de werkverkenner, beroepen in beeld, stagemarkt. Uitleg over vier onderwijsvormen BOL, BBL, OVO, en mbo-praktijkverklaringen. Verschil in eisen aan een Entree, niveau 2, niveau 3 en niveau 4 diploma (uitgedrukt in de 6K's). Hoe vertaal je een werkproces naar concrete werkzaamheden in een bedrijf. De PDCA. Hoe organiseer je de intake, het uitstippelen van de mbo-mogelijkheden en de route ernaar toe. Talentgericht coachen en begeleiden in mbo-taal. Handvatten om deelnemers te coachen en begeleiden. De leerling leert zelf verwoorden dat hij competent is; de STARR methode. Hoe leer jij en hoe leert jouw leerling? Leerstijlen van Kolb. Hoe effectief begeleidt jij? (Reddin). Beoordeling van gedrag middels werkprocesbeoordelingen per kwartaal (de kwartaalopdrachten). Oefenen met coachen en begeleiden van leerlingen bij STARR en kwartaalopdrachten. Oplossingsgericht en talent gericht coachen. Beoordelen en examineren. De kunst van objectief beoordelen a.h.v. de mbo-meetlatten (de werkprocessen beschreven in het kwalificatiedossier). Het schriftelijk leren formuleren van een zelfstandig objectief samenvattend oordeel, in termen van de 6K's, zodanig dat deze voldoet aan de onderwijs-eisen. De rol van de praktijkopleider plus en praktijkbegeleider (collega of baas op het werk) tijdens de examinering in het mbo. Oefenen met examineren en het verwoorden van een onderwijskundig oordeel. De examenklas; de praktijkroute naar een praktijkverklaring, mbo-bouwsteen en/of het mbo-diploma. Extra hulp en regelingen van UWV en gemeentes voor werkgevers om bijzondere (jong) volwassenen te laten participeren.
Resultaat: • Na succesvol afronden van dit opleidingsprogramma, mag houder zelfstandig een oordeel geven en iemand aanmelden voor een praktijkverklaring. • houder komt in aanmerking voor de intern jobcoach regeling van het UWV • Wanneer houder zelf een mbo-opleiding volgt kan deze training ingezet worden als keuzedeel K0087 HKS, of K0019
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Om deze badge te behalen, dien je de badges Praktijkopleider+ Beoordelen, Praktijkopleider+ Organiseren en Praktijkopleider+ Begeleiden in je portfolio te hebben.

Je kunt deze badge meer waarde geven door een reflectie toe te voegen.

Location

De Langeweg 22a, 4771 RB Langeweg, Netherlands
Social competence
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day
Share:

Organisers

Marlijn Academie
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeMapActivitiesPlaylists